کدخوانی پیچ ها


در نامگذاری پیچ ها، برخی از مشخصات آنها لحاظ شده و قطر پیچ ها برحسب قطر اسمی آنها بیان می گردند که ممکن است با قطر واقعی پیچ اندکی متفاوت بوده و همواره قطر واقعی، اندکی کمتر از قطر اسمی باشد.


نشانه گذاری یا کدخوانی یک پیچ در سیستم اینچی :


مثال زیر، نشانه گذاری یک پیچ در سیستم اینچی (Unified) را نشان میدهد :

1/4-16U.C.-1A*2

عدد 1/4 معرف قطر اسمی پیچ (بر حسب اینچ) و عدد 16 نشانگر وجود 16 رزوه در هر اینچ و حروف U.C. معرف Unified Coarse است که به معنی (رزوه) دنده درشت و در سیستم اینچی (یونیفاید) است.

همچنین یک پیچ می تواند U.F باشد یعنی Fine Thread یا همان (دنده ریز) باشد و یا حتی می تواند U.R (با ریشه انحنادار) نیز باشد.

حرف A معرف کلاس لقی یا تلرانس ابعادی است که برای پیچ کاربرد دارد و حرف B عموماً برای مهره به کار می رود، اعداد قبل از A و B نشانگر میزان لقی می باشند : که یا لقی زیاد است یا معمولی یا لقی بسیار کم است.

عدد 2 در آخر عبارت که بعد از * آمده، نشانگر طول پیچ (برحسب اینچ) می باشد.


کدخوانی و نامگذاری پیچ ها در سیستم متریک :


کدخوانی و نامگذاری پیچ ها در سیستم متریک، به صورت زیر هستند :

1) Hexagon head bolt DIN 961-M10*1.25*25-5g6g

این نوع سرپیچ، شش گوش و استاندارد ابعادی ساخت آن DIN 961 است.

حرف ابتدایی M، معرف سیستم متریک، عدد بعد از M، نشانگر قطر اسمی پیچ که بر حسب میلی متر می باشد، عدد بعد از * اول (1.25)، معرف طول گام (Pitch) که بر حسب میلی متر است، عدد بعد از * دوم، نشانگر طول پیچ بر حسب میلی متر است، و ترکیب عدد و حرف اول بعد از خط تیره (5g)، معرف لقی گام و دومین ترکیب عدد و حرف (6g)، معرف لقی عمق می باشد.

2)Hexagon head bolt DIN 931-M24*2*120-A2.70

این نوع سرپیچ، شش گوش و استاندارد ابعادی ساخت آن DIN 931 است.

M24 معرف قطر اسمی پیچ، عدد 2 معرف هرگام بر حسب میلی متر، عدد 120 معرف طول پیچ بر حسب میلی متر، A2 معرف نوع آلیاژ (فولاد ضد زنگ آوستنیتی)، و عدد 70 معرف 0.1 کلاس مقاومتی پیچ بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع می باشند.


نامگذاری مهره ها :


در ابتدای عبارت، نوع مهره و بلافاصله بعد از آن، استاندارد مرتبط با آن مهره درج می شود.

پس از خط تیره، اندازه یا قطر اسمی مهره می آید و بعد از آن، کلاس مکانیکی یا همان جنس و آلیاژ مهره عنوان میشود. در صورت دارا بودن گریدهای مختلف، گرید پس از خط فاصله درج خواهد شد.

مانند مثال های زیر:

1)Hexagon castle nut DIN937-M12-17H-A


کدخوانی پیچ ها


در این مثال H17 کلاس خواص مکانیکی مهره و بر پایه میزان سختی (170HV) می باشد.

2)Hexagon nut DIN982-M20-8-A Prevailing torque hexagon nut ISO 7040-M12-8-NF

در این مثال NF نشانگر Normal Friction یا همان (حد معمول اصطکاک) می باشد.

3)Domed Cap nut DIN 1587-M12-SW18-6

نشانه گذاری پیچ

در این مثال، SW نشانگر عرض قسمت تخت مهره یا همان Width Across Flat است که بر حسب میلی متر می باشد.

در نامگذاری پیچ ها، می توان در صورت نیاز مشخصه های دیگری مانند موارد زیر را بیان نمود :
1)نوع نوک، 2)نوع میله یا شنک، 3)نوع آچار خور، 4)پوشش نهایی، 5)چپ گرد یا راست گرد بودن ،6)درجه استحکام.

scroll