دانستنی های پیچ


Zinc Electroplating :


روشی از پوشش دهی توسط فلز روی، که با آبکاری روی پیچ، نرخ خوردگی آن را کاهش میدهند.Bearing Stress :


فشاری است که به طور مستقیم بر سطح درگیر اتصال عمل کرده و در اثر اعمال نیرو به پیچ ایجاد میگردد.Driving Recess :


آچار خور، محلی از گل پیچ که آچار در آن قرار می گیرد.Class Of Fit :


میزان جذب و جفت بودن رزوه های یک اتصال دهنده مانند پیچ که با علائمی مثل 6g ،7H و... نمایش داده میشوند.Electroplating :


همان آبکاری است که برای جلوگیری از خوردگی و افزایش مقاومت سایشی است که از فلزاتی مانند نیکل، کروم، روی یا کادمیوم بر روی پیچ می نشانند.Clamping Force :


نیروی فشاری است که یک پیچ به اتصال یا سازه اعمال می کند.H.V :


پیچ های کلاس 10.9 و یا مهره های کلاس 10 که ابعادی بزرگتر از معمول داشته و برای اتصالات اصطکاکی در سازه های فلزی بکار می روند و استاندارد آنها DIN 6915 - DIN 6914 است.Impact Wrench :


ابزاری است عمدتا بادی یا برقی که برای اعمال گشتاور و محکم نمودن پیچ و مهره به کار می رود.Integral Fastener :


برخی از پیچ و مهره ها به واسطه شکل خاص رزوه هایشان، نسبت به لق شدن مقاوم هستند.Internal Thread :


رزوه هایی که درون سوراخ ها شکل می گیرند، رزوه های داخلی نام دارند.Lefthand Thread :


رزوه هایی که جهت پیچش آن ها بر خلاف جهت عقربه ساعت هستند.Length of Engagement :


فاصله ای است از رزوه خارجی که با یک رزوه داخلی درگیر و در تماس است.Wire Insert :


زائده ای رزوه شده از جنس آلومینیوم یا روی، که برای افزایش مقاومت به هرز شدن در رزوه های داخلی کار گذاشته می شود.U Bolt :


اتصال دهنده ای U شکل برای کاربرد در قطعات آویزان و نواحی مشابه در وسایل نقلیه وغیره.Ultrasonic Extensometer :


ابزاری فراصوتی، که تغییرات طول پیچ را بر اثر اعمال نیرو اندازه گیری می نماید.


scroll